29 | 08 | 2016
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Najnovija vest
XIV Međunarodni simpozijum "Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu" održaće se 19.-22. maja 2016. godine na Zlatiboru u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Udruženja katuara Srbije
Ostale vesti
 
Najaktuelnije

Sledeća sednica Udruženja aktuara Srbije će se održati u četvrtak 23.6.2016. godine u 15.30h.
Tema je Nacrt Gradjanskog zakonika

 
Ostalo aktuelno
Najznačajniji događaj
XIV Međunarodni simpozijum "Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu" održan je 19.-22. maja 2016. godine u hotelu Mona na Zlatiboru.
Simpozijum su organizovali Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu.
Ostali događaji
 
Kontaktirajte nas