23 | 11 | 2017
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Najnovija vest
Na martovskoj sednici UAS usvojena su još dva standarda aktuarske prakse 1A i 5. Nalaze se na stranici Dokumenti.
Ostale vesti
 
Najaktuelnije

Sledeća sednica Udruženja aktuara Srbije će se održati krajem juna 2017. godine.
Tema će biti naknadno objavljena

 
Ostalo aktuelno
Najznačajniji događaj
XV Međunarodni simpozijum "Izazovi i perspektive razvoja tržišta osiguranja - 15 godina posle" održan je 18.-21. maja 2017. godine u hotelu Mona na Zlatiboru.
Simpozijum su organizovali Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu.
Ostali događaji
 
Kontaktirajte nas