10 | 12 | 2023
Simpozijumi koje organizuje Udruženje aktuara Srbije: