21 | 05 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika
Obrazovanje  
2003. Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Strani jezici  
  engleski
 
Licenca ovlašćenog aktuara
21.07.2011. Narodna banka Srbije, licenca G br. 7433
 
Radno iskustvo
2012. – Triglav osiguranje ado
ovlašćeni aktuar
2009. – 2012. Narodna Banka Srbije
aktuar
2007. – 2009. Credit Agricole Life a.d.o
aktuar
2005. – 2007. Meridian Banka / Credit Agricole Group
Menadžer za stanovništvo/Direktor filijale
 
Ovlašćeni aktuar za društva
2012. – Triglav osiguranje ado
2013. – Merkur osiguranje ado
 
Specijalnost i projekti
    Obračuni u skladu sa MRS 19
    Razvoj proizvoda životnog osiguranja