21 | 05 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika
Obrazovanje  
2001. Mašinski fakultet u Kragujevcu
Magistarske studije / Proizvodno mašinstvo
1996. Mašinski fakultet u Kragujevcu
Diplomske studije / Automatsko upravljanje
 
Strani jezici  
  engleski
 
Licenca ovlašćenog aktuara
24.08.2012. Narodna banka Srbije, licenca G. br. 7057
 
Radno iskustvo
2008. – Takovo osiguranje a.d.o.
Rukovodilac aktuarskih poslova
2003. – 2008. Takovo osiguranje a.d.o.
IT projektni inženjer
2000. – 2003. Zastava Kovačnica
Inženjer projektant informacionih tehnologija
1996. – 2000. Mašinski fakultet u Kragujevcu
Naučni saradnik
 
Ovlašćeni aktuar za društva
2013. – Takovo osiguranje, a.d.o
 
Objavljeni radovi  
1997. IT '97, Žabljak, Zbornik radova, str. 250-253
„Informacioni sistem za praćenje fleksibilnosti preduzeća“
1997. YU INFO '97, Brezovica
„Upravljanje fleksibilnošću preduzeća u CIM ambijentu“
1997. Info - Teh '97, Vrnjačka Banja, Zbornik radova, str. 68-73
„Informacioni sistem za upravljanje fleksibilnošću - osnov uspešnog poslovanja“
1997. Info - Teh '97, Vrnjačka Banja, Zbornik radova, str. 13-18
„EDI sistemi i INTERNET/Internet“
1997. MMA '97, Sombor, Zbornik radova, str. 895-903
„Model preuzeća sa aspekta fleksibilnosti“
1997. 4th Balcan Conference on Operation Research, Volume of Abstract, page 186
„EDI systems in Internet/Intranet Enviroment“
1998. 24. JUPITER konferencija, Zbornik radova, str. 1.31-1.36
„Razvoj modela marketinga i razvoj proizvoda na osnovu Internet koncepta“
1998. YU INFO '98, Kopaonik, Zbornik radova, str. 953-958
„Razvoj i primena statističke kontrole procesa u Internet okruženju“
1998. YU INFO '98, Kopaonik, Zbornik radova, str. 291-296
„Model poslovanja preduzeća u Internet okruženju“
1998. 25. Godišnja konferencija i Drugi međunarodni kongres JUSK-a, Beograd, Naučno stručni časopis "Menadžment totalnim kvalitetom", No2, vol 26, str. 399-403
„Primena SPC u Internet/Intranet okruženju“
1998. 25. Godišnja konferencija i Drugi međunarodni kongres JUSK-a, Beograd, Naučno stručni časopis "Menadžment totalnim kvalitetom", No2, vol 26, str. 437-440
„Primena QFD metode u Internet/Intranet okruženju“
1998. XXIII Jugoslovenski majski skup "Održavanje tehničkih sistema", Kragujevac, Zbornik radova, str. 551-556
„Naručivanje rezervnih delova preko Interneta“
1999. 25. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik radova, str. 1.61 - 1.65
„Naručivanje rezervnih delova preko Interneta“
1999. 25. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem, Beograd, Zbornik radova, str. 14.32 - 14.37
„Modeli odlučivanja mendžmenta proizvodnje“
1999. YU INFO '99, Kopaonik, rad prezentovan na CD-u
„Projektovanje informacionog sistema za odlučivanje top menadžmenta u oblasti finansija“
1999. 26. Godišnja konferencija JUSK-a, Beograd, Naučno stručni časopis "Menadžment totalnim kvalitetom", No2, vol 27, str. 160-163
„Odlučivanje top menadžmenta u oblasti kvaliteta“
2003. 29. JUPITER konferencija, 9. Simpozijum Kvalitet, Beograd, Zbornik radova, str. 5.19 - 5.22
„Razvoj DSS za mendžment troškovima kvaliteta“
2003. Festival kvaliteta,26. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Zbornik radova
„Menadžment troškovima kvaliteta u funkciji poslovne izvrsnosti“
 
Specijalnost i projekti
  Projekti Ministarstva za nauku i tehnologiju:
  • CIM - modeli za upravljanje poslovno - proizvodnim sistemima i njihov transfer ka drugim granama industrije, rukovodilac: prof. dr. Slavko Arsovski
  • Razvoj i osvajanje elemenata opreme i tehnologije za automobilsku i vazduhoplovnu industriju primenom savremenih metoda, rukovodilac: prof. dr Branislav Jeremić
  Projekti CIM centra Mašinskog fakulteta u Kragujevcu:
  • Razvoj i uvođenje sistema kvaliteta u RMHK "Trepča"
  • Izrada idejnog projekta informacionog sistema u "Zastava Alatima"
  • Razvoj i uvođenje sistema kvaliteta u "ITI" Ivanjica
 
Druga imenovanja i funkcije
2012. – 2013. Udruženje osiguravača Srbije - predsednik Komisije za aktuarstvo