21 | 05 | 2024
Glavni meni
Punopravni član 

Registracija korisnika

Redovni mesečni sastanak UAS održaće se 3. decembra 2012. godine u 15 časova. Tema: Izravnanje rizika putem reosiguranja

Sastanak UAS će se održati u prostorijama Udruženja osiguravača Srbije u ulici Milentija Popovića 5b/II u Beogradu.

Na sastanku ce se razmotriti regulisanje kontinuiranog profesionalnog usavršavanja aktuara i aktivnosti komisija Udruženja.