19 | 06 | 2024
 
Članstvo u Udruženju aktuara Srbije omogućava Vam podršku u profesionalnom razvoju kroz:
  • Kontinuiranu edukaciju
  • Razmenu iskustva sa drugim članovima
  • Prisustvo događajima koje organizuje Udruženje zajedno sa drugim aktuarima
  • Pripadnost profesionalnoj zajednici koja zastupa aktuarske interese
  • Informacije o mogućnostima za dalji razvoj aktuarske karijere